Ce sunt examenele IELTS?

IELTS  (International English Language Testing System) este unul dintre cele mai cunoscute teste de limbă engleză din lume. La baza dezvoltării sale stau câțiva dintre experții internaționali în evaluarea limbilor străine. Acest examen înglobează toate competențele necesare în limba engleză: citire, scriere, ascultare și vorbire.

Această testare reflectă modul în care puteți folosi limba engleză în orice mediu anglofon, în diverse scopuri.

Testul IELTS este acceptat de peste 11.000 de organizații (de exemplu guverne, instituții de învățământ etc.), din peste 140 de țări. În prezent există peste 1600 de centre de examinare la nivel internațional.

În majoritatea țărilor în care limba engleză este limba principală, vă va fi necesară o certificare a competențelor lingvistice pentru a ocupa un job, sau pentru a vă înscrie la universitate, iar certificatul IELTS vă poate ajuta să obțineți unul dintre cele mai bune locuri.

Un avantaj important al acestei testări este acela că este acceptată de autoritățile de emigrare.

 

CELE PATRU COMPONENTE ALE TESTĂRII IELTS

Ascultare

Durează aproximativ 30 de minute și este alcătuită din 40 de întrebări, bazate pe cele 4 secțiuni care vor fi ascultate.

Fiecare secțiune va fi ascultată doar o singură dată.

Sunt evaluate mai multe abilități de ascultare, inclusiv:

 • înțelegerea ideilor principale
 • înțelegerea informațiilor factuale
 • recunoașterea intenției emițătorului
 • sesizarea dezvoltării unui argument.

 

Citire

Durează 60 de minute și este alcătuită din 3 secțiuni. În total, textele au între 2,150 și 2,750 de cuvinte.

Sunt evaluate mai multe abilități de lectură, precum:

 • observarea ideilor principale
 • înțelegerea sensului implicit
 • recunoașterea intenției scriitorului
 • urmărirea dezvoltării unui argument.

Scriere

Durează 60 de minute și sunt două sarcini care trebuie îndeplinite. Pentru Sarcina 1, trebuie să se scrie cel puțin 150 de cuvinte, iar pentru Sarcina 2, cel puțin 250 de cuvinte.

La ambele sarcini, evaluarea se face pe baza capacității de a formula un răspuns adecvat în ceea ce privește:

 • conținutul
 • organizarea ideilor
 • acuratețea și utilizarea noțiunilor de vocabular și gramatică.

Vorbire

Durează între 11 și 14 minute și este alcătuită din 3 părți.

Sunt evaluate mai multe abilități de vorbire, printre care:

 • capacitatea de a comunica opinii și informații, bazate pe experiențe comune și subiecte cotidiene
 • capacitatea de a vorbi pe larg pe o anumită temă, folosind un limbaj adecvat și organizând coerent ideile
 • capacitatea de a exprima și a justifica opiniile, dar și de a analiza, discuta și specula despre diverse probleme.

Cei 5 pași IELTS către succes:

 1. cerere
 2. înregistrare
 3. confirmare
 4. ziua testării
 5. rezultate

Punctaje

Toate scorurile IELTS sunt cuprinse între 0 și 9. Puteți obține, de asemenea, scoruri .5 (de exemplu, 6.5 sau 7.5). Vei obține scor de bandă pentru fiecare abilitate (listening, reading, writing și speaking) și, de asemenea, un punctaj general de bandă. Scorul general de bandă este scorul mediu al tuturor abilităților.

Tabelul de mai jos oferă o descriere pentru fiecare bandă, cu informații despre nivelul de engleză necesar pentru scorurile de la 5 la 9.

 

Scor 9 – UTILIZATOR EXPERT

Aveți o stăpânire operațională complete a limbii. Utilizarea limbii engleze este adecvată, corectă și fluentă și, dați dovadă de o înțelegere completă.

 

Scor 8 – UTILIZATOR FOARTE BUN

Aveți o stăpânire complet operațională a limbii, apărând inexactități nesistematice și utilizare inadecvată doar ocazional. În situații necunoscute, există șansa de a înțelege greșit anumite lucruri. Argumentările complexe și detaliate sunt gestionate bine.

 

Scor 7 – BUN UTILIZATOR

Aveți o stăpânire operațională a limbii, deși cu inexactități ocazionale, utilizare inadecvată și neînțelegeri în unele situații. În general, gestionați bine limbajul complex și înțelegeți raționamentul detaliat.

Scor 6 – UTILIZATOR COMPETENT

În general, aveți o stăpânire eficientă a limbii, în ciuda unor inexactități, utilizări inadecvate și neînțelegeri, Puteți folosi și înțelege un limbaj destul de complex, în special în situații familiare.

 

Scor 5 – UTILIZATOR MODEST

Aveți o stăpânire parțială a limbii și faceți față sensului general în majoritatea situațiilor, deși este posibil să faceți multe greșeli. Ar trebui să fiți capabil să gestionați comunicarea de bază în domeniul dumneavoastră.

 

Scor 4 – UTILIZATOR LIMITAT

Competența dumneavoastră de bază este limitată la situații familiare. În mod frecvent arătați probleme de înțelegere și exprimare. Nu sunteți capabil să folosiți un limbaj complex.

 

Scor 3 – UTILIZATOR EXTREM DE LIMITAT

Transmiteți și înțelegeți doar sensul general în situații foarte familiare. Există întreruperi frecvente în comunicare.

 

Scor 2 – UTILIZATOR INTERMITENT

Aveți mari dificultăți în a înțelege limba engleză scrisă și vorbită.

 

Scor 1 – NEUTILIZATOR

Nu aveți capacitatea de a folosi limba, cu excepția câtorva cuvinte izolate.

 

Scor 0 – NU AM ÎNCERCAT TESTUL

Nu ați răspuns la întrebări.