Care sunt competențele în limba engleză ce trebuie atinse de copii pentru nivelul începător A1

În centrul nostru organizăm cursurile în funcție de obiectivele solicitate de către examenele internaționale de atestare a cunoștințelor de limba engleză. Autoritățile care atestă cunoașterea limbii engleze sunt mai multe, printre care enumerăm instituția Cambridge Assessment English a Universitătii Cambridge Anglia, Pearson Test of English sau chiar examenele TELC, ce nu au corespoendent pentru exmaminările copiilor precum au primele două.

În continuare vă prezentăm temele de gramatică ce trebuie atinse de către copiii ce studiază nivelul A1 pentru a susține unul din examenele de acest nivel la instituțiile Cambridge Assessment English sau Pearson Test of English.

Present simple forms of ‘to be’ – am/is/are
Present simple – I do, I don’t, Do I?
Present continuous – I’m doing, I’m not doing, Are you doing?
Present simple or present continuous?
have got
was/were – past simple of ‘be’
Past simple – regular/irregular verbs
Past simple – negatives and questions
‘will’ and ‘shall’ – Future
be going to – plans and predictions
can, can’t – ability, possibility, permission
The imperative – Sit down! Don’t talk!
Would you like…? I’d like…
Verbs + to + infinitive and verbs + -ing
a/an, plurals – singular and plural forms
a/an, the, no article – the use of articles in English
this, that, these, those
Possessive adjectives and subject pronouns (I/my, you/your, etc.)
Object pronouns vs subject pronouns – me or I, she or her?
a, some, any – countable and uncountable nouns
much, many, a lot of, a little, a few
whose, possessive ‘s – Whose is this? It’s Mike’s
there is, there are – there was, there were
There or it
Adjectives – old, interesting, expensive, etc.
Adverbs of manner (slowly) – or adjectives (slow)?
Comparative adjectives – older than, more important than, etc.
Superlative adjectives – the oldest, the most important, etc.
Conjunctions: and, but, or, so, because
at, in, on – prepositions of time
at, in, on – prepositions of place
next to, under, between, in front of, behind, over, etc.
Questions – word order and question words
Adverbs of frequency with present simple

Cursurile de copii desfășurate la noi împletesc aceste noțiuni esențiale pentru atingerea nivelului A1 începător cu un vocabular adaptat centrelor de interes al copiilor și vremurilor actuale.

La temele de mai sus se adaugă abilitățile de ocmunicare, precum:

  • să înțeleagă expresii familiare și zilnice și propoziții de bază pentru a le satisface nevoile concrete.
  • să se prezinte pe sine și pe alții și să întrebe și să răspundă întrebărilor despre detalii personale precum unde locuiește, persoanele pe care le cunoaște și obiectele pe care le are.
  • să ineracționeze simplu, cu condiția ca persoana să vorbească încet și clar și este dispusă să ajute înțelegerea.

Pentru detalii despre disponibilitatea în grupe, apelați la recepția Intelligent Learning Constanta la 0722267483 sau înscrieți-vă direct copilul la secțiunea ÎNSCRIERI de pe acest site.