Ce este predarea limbilor străine prin metoda comunicativă?

În primul rând, rolul profesorului se schimbă. Care este rolul acestuia?

El este în primul rând un facilitator : facilitează comunicarea în sala de clasă și stabilește situații de natură să favorizeze comunicarea.

Ulterior, el este un consilier în cadrul activităților, răspunzând la întrebările cursanților și monitorizându-le performanțele.

În cele din urmă, el este un co-comunicator, angajându-se în activități împreună cu participanții la curs.

 

Care este rolul cursanților în această nouă abordare?

– Ei sunt comunicatori: sunt implicați în mod activ în negocierea sensului, în încercarea de a se face înțeleși și de a-i înțelege pe ceilalți.

– În prezent, ei sunt mai mult manageri responsabili ai propriei învățări și au simultan următoarele roluri: negociator, comunicator, contributor la propria învățare independentă.

 

Care sunt câteva caracteristici ale procesului de predare/învățare în această abordare?

  1. Cursanții folosesc foarte mult limba prin activități comunicative, cum ar fi jocuri, jocuri de rol și sarcini de rezolvare a problemelor.
  2. În sala de clasă sunt utilizate materiale autentice din viața reală.
  3. Activitățile sunt realizate de către curanți în grupuri mici.

 

Care este natura interacțiunii cursant-profesor sau a interacțiunii cursant-cursant?

Participanții la curs interacționează foarte mult unii cu alții, în perechi, triade, grupuri mici și chiar în întregul grup. Comunicarea este în cea mai mare parte cursant-cursant.

 

Cum sunt abordate sentimentele cursanților?

Participanții la curs vor fi mai motivați să studieze o limbă străină, deoarece vor simți că învață să facă ceva util cu această limbă. Aceștia au posibilitatea de a-și exprima individualitatea prin împărtășirea regulată a ideilor și propriilor opinii.

 

Cum este privită limba? Cum este văzută cultura?

Limbajul este văzut ca fiind destinat comunicării unui sens.

Participanții la curs trebuie să cunoască formele, sensurile, funcțiile, situația socială și rolul interlocutorului pentru a transmite în mod corespunzător sensul dorit.

Cultura reprezintă stilul de viață cotidian al persoanelor care folosesc limba respectivă.

Anumite aspecte ale acesteia care sunt importante pentru comunicare reprezintă utilizarea comportamentului non-verbal.

 

Ce domenii ale limbii sunt evidențiate? Ce competențe lingvistice sunt evidențiate?

* Funcțiile limbii pot fi accentuate în detrimentul formelor.

* Participanții la curs lucrează cu limbajul la nivel suprasenzorial sau la nivelul discursului. Ei învață despre coeziune și coerență.

* Participanții la curs lucrează cu toate cele patru competențe încă de la început: competențe receptive : înțelegerea textului auzit și citit, competențele practice : comunicarea orală și scrierea.

 

Care este rolul limbii materne în cadrul unui curs?

Utilizarea sensibilă și atentă a limbii materne a cursanților este permisă în abordarea comunicativă a predării unei limbi străine.

Limba țintă trebuie folosită nu numai în timpul activităților de comunicare, ci și pentru a explica cursanților activitățile sau pentru a le da temele pentru acasă.

 

Cum se realizează evaluarea în această abordare?

Profesorul evaluează nu numai acuratețea, ci și fluența cursanților. Se va utiliza un test integrator care are o funcție comunicativă reală. Pentru a evalua abilitățile de scriere ale cursanților, un profesor le poate cere acestora să scrie o scrisoare unui prieten. Pentru a evalua competența de înțelegere a unui text citit, profesorul va oferi cursantului un text cu un conținut actual din care să extrragă informațiile adevărate sau false lecturate. Pentru a evalua competența de conversație, va afișa în fața cursantului fie imagini despre care poate vorbi cursantul, fie cuvinte separate cu ajutorul cărora acesta să realizeze diferite întrebări și solicitări partenerului de connversație. Pentru a evalua competența de înțelegere a textului auzit, cursantul va fi pus în fața unor conversații reale : anunțuri audio în magazin sau la gară, conversații de zi cu zi între persoane, din care să identifice contextul și să aleagă diferite răspunsuri sau itemi.

 

Cum răspunde profesorul la erorile cursanților?

Erorile de formă (gramtică incorectă, topica propoziției) sunt tolerate în timpul activităților bazate pe fluență și sunt considerate ca un rezultat natural al dezvoltării abilităților de comunicare. Atunci, însă, când se acumulează reguli de gramatică și topica propoziției, se va pune accent pe respectarea acestor reguli.

 

Tehnicile aplicate

Materiale autentice, de exemplu, un articol de ziar recent. Temele pentru acasă pot consta din ascultarea unei emisiuni în direct la radio sau la televiziune, deci materiale cât mai reale, meniuri de la restaurant, cafenele, program de funcționare magazine sau diferite oferte și anunțuri.

Propoziții încâlcite

Cursanții sunt rugați să descifreze propozițiile astfel încât propozițiile să fie ordonate în ordinea lor inițială, învățând coerența și coeziunea.

Aceștia pot descifra replicile unui dialog încurcat sau pot pune în ordine imaginile unei povești cu benzi desenate și să scrie replici care să însoțească imaginile.

Jocuri lingvistice

Jocurile sunt utilizate frecvent în predarea comunicativă a unei limbi străine.

Jocurile de rol le oferă cursanților de asemenea posibilitatea de a exersa comunicarea în diferite contexte sociale și în diferite roluri sociale cât mai apropiate de necesitățile reale ale limbii.

Pentru detalii despre disponibilitatea în grupele noastre apelați-ne la 0722267483 sau vă puteți înscrie direct în platforma noastră: www.intelligent-learnin.ro/inscriere și vom reveni noi cu telefon la dumneavoastră pentru a vă integra în grupele noastre.