Ce este examenul PETfs?

Testul de engleză Cambridge Preliminary B1 pentru școli, formal denumit și Cambridge Preliminary English Test for Schools (prescurtat PETfs) este un test de competență lingvistică, care denotă că elevul deține nivelul B1 de engleză. În linii generale, deținerea nivelului B1, cunoscut ca Intermediate, se referă la bagajul de bază de cunoștințe necesar în viața de zi cu zi.

Promovarea cu succes a examenului Preliminary English for Schools reflectă faptul că elevul reușește să citească și să înțeleagă articole simple din manualele de engleză, să scrie e-mailuri sau scrisori pe baza temelor cotidiene și să își exprime părerea în scris, dar și oral.

Asemănător altor examene de competență lingvistică, PETfs este format din 4 părți, fiecare având drept scop testarea altei competențe. Examenul durează în medie 130-135 de minute, cu mici pauze între module.

Astfel, deosebim 4 părți:

  • Reading, în cadrul căreia este evaluată competența de citire și înțelegere a textului;
  • Writing, unde elevul trebuie să scrie un mail și un articol sau o poveste scurtă;
  • Listening, în care sunt audiate mai multe conversații sau prezentări pe teme cotidiene;
  • Speaking, unde elevul trebuie să vorbească despre el, hobby-urile și obiceiurile sale sau despre alte teme uzuale.

Fiecare parte este importantă, reprezentând câte 25 % din punctajul final.

Modulul de Reading, adică de lectură și înțelegere a textului, durează aproximativ 45 de minute și e format din 6 părți. În primele 5, elevul trebuie să aleagă răspunsul corect dintre variantele oferite, iar în cea de-a șasea parte, elevul trebuie să completeze spațiile libere cu cuvântul potrivit din cadrul unui text.

În modulul de Writing elevul trebuie să scrie 2 texte, de aproximativ 100 de cuvinte, timpul alocat fiind de 45 de minute. Primul text reprezintă un răspuns pe baza informațiilor dintr-un mail primit anterior, iar în a doua parte elevul poate alege dacă scrie un articol sau o poveste pe o anumită temă.

Modulul de Listening cuprinde 4 sarcini, adică 25 de întrebări în total. În cadrul părților I, II și IV, elevul trebuie să aleagă varianta corectă pe baza conversației audiate. Un lucru bine de reținut este că fiecare audio se va asculta de 2 ori, astfel încât se pot verifica răspunsurile la a doua audiție, în cazul în care nu sunteți sigur. În cea de-a III-a parte, avem un text scurt cu 6 spații libere, iar fiecare spațiu trebuie completat cu unul sau două cuvinte, pe baza unui text audiat de două ori.

Ultimul modul, adică cel de Speaking, are 4 etape și durează aproximativ 12 minute pentru fiecare participant. Prima parte este introductivă și elevul va primi întrebări generale despre el, de exemplu: What is your name, Where do you live? sau What hobbies do you have? În partea a doua va trebui să descrie o imagine, iar în partea a treia realizează un dialog scurt cu examinatorul, în decurs de 2-3 minute, pe baza unei teme, pe care acesta o va prezenta. În ultima parte, examinatorul va adresa întrebări legate de tema din dialogul precedent. De exemplu, dacă vorbim despre hobby-uri în partea a treia, posibile întrebări ar fi: Would you like to start a new hobby? (Why? /Why not?) sau Do you prefer indoor or outdoor activities?.

Un sfat general pentru promovarea cu succes a examenului este ca elevul să stăpânească bine noțiunile de bază de vocabular și gramatică și să poată menține conversații sau monologuri scurte, pe teme cotidiene. De asemenea, este recomandat ca elevul să parcurgă câteva teste de exersare înainte de examen, pentru a se familiariza cu structura și tipul de exerciții.

Mult succes!