Testarea de bilingv pentru clasa a IX-a

Copilul tău este talentat la limba engleză, germană sau franceză?

Vrei ca el să meargă la liceu într-una din clasele cu predare bilingvă pentru una din aceste limbi?

Pentru această clasă trebuie să sustină o examinare scrisa și orală, care să îi dovedească nivelul mediu european A2.

Această testare bilingvă se desfășoară în anul 2023 în perioada 17-19 mai, dar atenție, înscrierea la aceste teste se face cu 2 zile mai devreme: între 15-16 mai 2023.
Pe 22 mai 2023 se vor afișa rezultatele acestor teste. După soluționarea contestațiilor, rezultatele finale se vor afișa pe 26 mai 2023
Examenul constă din 2 probe:
1. Proba scrisa, pentru care se acorda un punctaj de maximum 70 de puncte, din care 10 puncte din oficiu; Timpul afectat probei scrise este de 60 minute.

2. Proba orala, pentru care se acorda un punctaj de maximum 30 de puncte.

Program de defășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru anul 2023

10 – 12 mai 2023   Eliberarea și trasmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă de la școlile de proveniență

15-16 mai 2023   Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă la liceele ce organizează examenele. Cei care dețin deja un certificat cu atestare internațională de nivel minim A2, dar și mai sus, cum ar fi B1 sau B2, pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor la aceste examene. Aceștia primesc nota 10 la proba de verificare a cunoștințor de limbă modernă. Deci acesta nu trebuie să mai susțină această testare organizată de Ministerul Educației. Părinții sau tutorele acestor copii trebuie doar sa depună o cerere scrisă și certificatul în original până la 22 mai 2023 la unitatea de învățământ de proveniență.

17 – 19 mai 2023   Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă la liceele ce organizează proba pentru clasele bilingve

26 mai 2023        Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă și transmiterea către comisia de admitere județeană a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă

29 – 30 mai 2023   Ridicare sau transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă

9 iunie 2023    Depunere sau transmitere anexelor anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de verificare a cunoștinleor de limbă modernă

Mult succes tuturor! Scrieți-ne dacă ați reușit să vă înscrieți copilul la acest examen.

Pentru cursuri de pregătire vă așteptăm cu înscriere la www.intelligent-learning.ro/inscriere