TEMATICA DE ADMITERE PENTRU TRECEREA  ÎN CLASA A V-A INTENSIV ENGLEZĂ

Admitere pentru clasa a V-a de intensiv engleză se apropie cu pași repezi, iar asta implică o pregătire temeinică a competențelor primare de speaking, writing, listening și reading, pentru succesul garantat al copilului tău. Această testare are loc, de fel, la sfârșitul anului școlar, iar Intelligent Learning este aici să te ajute cu informațiile ce țin de tematica de examinare, dar și cu pregătirea celui mic.

Iată o listă generală a subiectelor care pe care cei mici ar trebui să le studieze:

a) GRAMATICĂ:

 • Nouns and determiners:
 • The plural (Regular and irregular plurals);
 • The Article (the, a, an); 
 • ’s / ʼ Genitive
 • Some/Any; Much/ Many/ A lot of/How many/much;  
 • The numeral:
 • Cardinal numbers (1-1000);
 • Ordinal numbers;
 • Adjectives and adverbs:
 • Possessive Adjectives;
 • Demonstrative Adjectives;
 • Degrees of Comparison;
 • Adverbs of frequency;
 • Time adverbials;
 • The pronoun:
 • Subject Pronoun
 •  Direct Object Pronoun (me, you, him, her, etc…) 
 • Possessive Pronouns (mine, yours, his, hers….etc)
 • The verb:
 • Present Simple To Be, Have/Have Got (affirmative, negative, interrogative and short answers);
 • Present Simple (affirmative, negative, interrogative and short answers)
 • Present Continuous (affirmative, negative, interrogative and short answers); 
 • Past tense To be, (affirmative, negative, interrogative and short answers);
 •  Past Simple – Regular Verbs (affirmative, negative, interrogative and short answers);
 • Future Simple – Will (affirmative, negative, interrogative and short answers); 
 • Modal Verbs (can, must, may) (affirmative, negative, interrogative and short answers); 
 • There is/there are (affirmative, negative, interrogative and short answers) 
 •  Wh- questions 
 •  Imperative (affirmative, negative);
 • Prepositions:
 • Prepositions of place (on, in, at, under, etc.);
 • Prepositions of time (on, in, at);

b) ELEMENTE DE VOCABULAR:

 • Copilul despre sine:
 • Describe yourself (name, address, physical appearance, parts of the body, clothes, colours, hobbies); 
 • My best friend (name, physical and moral description, activities);
 • Familia:
 • My pet (name, age, physical description, can/cannot do, activities);
 • Vremea:
 • The seasons, my favourite season (name of seasons, months of the year, weather characteristics, activities), days of the week;
 • Copilul și lumea înconjurătoare:
 • My town (name, buildings, position and characteristics); 
 • Going shopping (where, when, with who, what to buy, why); 
 • Going for a picnic (when, where, with who, what to do, why;
 • Activități:
 • My daily programme (days of the week, expressing time, moments of the day, activities); 
 • My hobby (name, description, reasons for choosing the hobby);
 •  My chores (must, activities to do); 
 • Holiday in the mountains (present simple, description, activities); 
 •  Holiday at the seaside (future simple, description, activities); 
 •  A normal day at school (days of the week, expressing time, school subjects, school objects, activities);
 • c)EXPRIMAREA SCRISĂ: Redactarea unei scrisori informale către un prieten pe următoarele teme:
 •  My Hobby; 
 •  My Summer Holiday; 
 •  My Winter Holiday; 
 •  My Favourite Season; 
 •  My Favourite Day; 
 •  Weekend Activities; 
 •  My Daily Programme; 
 •  My House; 
 •  My Best Friend; 
 •  My Family;
 •  My Favourite Food; 
 •  My Favourite Wild Animal; 
 •  My Pet ; 
 •  My Favourite Cartoon/ Film Character.