Clasificarea cunoștințelor de limbi străine

evaluare lingvistică

Cunoașterea unei limbi străine îți oferă șanse ridicate de dezvoltare pe plan profesional, cultural, dar și în ceea ce privește comunicarea în diverse contexte.

În prezent, referința în domeniul învățării și al predării unei limbi străine este dată de Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi, document publicat în 2001 de Consiliul Europei. Prin acesta, este definit nivelul de stăpânire al unei limbi, în funcție de mai multe domenii de competență, iar standardele sunt uniformizate pe tot teritoriul Europei.

 

CECRL propune 6 niveluri, astfel:

* A1 și A2 – utilizatori elementari

* B1 și B2 – utilizatori independenți

* C1 și C2 – utilizatori experimentați

 

În funcție de nivelul la care se situează, vorbitorul deține anumite aptitudini.

 

A1 – nivelul introductiv sau de descoperire

– acest nivel se obține după aproximativ 90-100 de ore ghidate

  • cursantul poate să înţeleagă şi să utilizeze expresii familiare şi cotidiene, precum şi enunţuri foarte simple care vizează satisfacerea nevoilor concrete. Poate să se prezinte sau să prezinte pe cineva, poate să formuleze şi să răspundă la întrebări referitoare la detalii despre persoane, ca de exemplu: unde locuiesc, ce alte persoane cunosc, ce lucruri le aparţin etc. Poate să comunice, într-un mod simplu, dacă interlocutorul vorbeşte rar şi clar şi este cooperant.

 

A2 – nivelul elementar

– acest nivel se obține după aproximativ 180-200 de ore ghidate

  • cursantul poate să înţeleagă fraze izolate şi expresii frecvent utilizate în domenii de interes nemijlocit (de exemplu, informaţii legate de persoană şi familie, cumpărături, zona unde locuieşte, activitatea profesională). Poate să comunice în situaţii simple şi obişnuite, care presupun un schimb de informaţii simplu şi direct referitor la subiecte familiare şi uzuale. Poate să descrie, cu mijloace simple, formaţia sa profesională, mediul său înconjurător apropiat şi să evoce subiecte care corespund nevoilor sale imediate.

 

B1 – nivelul intermediar sau de prag

– acest nivel se obține după aproximativ 350-450 de ore ghidate

  • cursantul poate să înţeleagă elementele esenţiale când este utilizat un limbaj standard clar pe teme familiare legate de muncă, şcoală, petrecerea timpului liber etc. Poate să facă faţă în majoritatea situaţiilor survenite în timpul unei călătorii într-o regiune unde este vorbită limba respectivă. Poate să se exprime simplu, coerent pe teme familiare şi din propriile domenii de interes. Poate să relateze un eveniment sau o experienţă, să descrie un vis, o speranţă sau un obiectiv şi să expună, pe scurt, argumente sau explicaţii cu privire la un plan sau la o opinie

 

B2 – nivelul post-intermediar

– acest nivel se obține după aproximativ 450-600 de ore ghidate

  • cursantul poate să înţeleagă ideile principale din texte complexe pe teme concrete sau abstracte; acesta poate înţelege şi discuţii de specialitate în propriul domeniul de activitate. De asemenea are capacitatea să comunice cu un anumit grad de spontaneitate şi de fluenţă, astfel încât conversaţia cu un locutor nativ să nu presupună efort pentru nici unul dintre interlocutori. Poate să se exprime clar şi detaliat asupra unei game largi de subiecte, poate să-şi expună opinia asupra unui subiect de actualitate, prezentând avantajele şi inconvenientele diferitelor posibilităţi.

 

C1 – nivelul avansat

– acest nivel se obține după aproximativ 700-800 de ore ghidate

  • cursantul poate să înţeleagă o gamă largă de texte lungi şi complicate şi să sesizeze semnificaţiile implicite. Poate să se exprime spontan şi fluent, fără a fi obligat frecvent să-şi caute cuvintele. Poate să utilizeze limba în mod eficient şi flexibil atât în viaţa socială sau profesională, cât şi în cadrul şcolar sau academic. Poate să se exprime pe teme complexe într-un mod clar, structurat şi pe larg, utilizând diferite mijloace de organizare, de structurare şi de coeziune a discursului.

 

C2 – nivelul stăpânire

acest nivel se obține după aproximativ 900-1200 de ore ghidate

– cursantul poate să înţeleagă, practic fără efort, tot ceea ce citeşte sau aude. Poate să reconstituie anumite fapte din surse scrise sau orale, rezumându-le în mod coerent cu argumente şi explicaţii adecvate. Poate să se exprime spontan, foarte fluent şi să exprime cu precizie nuanţe fine de sens legate de subiecte complexe.

Numărul de ore pentru trecerea de la un nivel la altul este orientativ, acest lucru depinzând de fiecare persoană în parte (vârstă, abilități, cunoștințe anterioare etc.).

Asimilarea unei limbi străine reprezintă o investiție pe termen lung în viitorul tău. De asemenea, un avantaj surprinzător, însă demonstrat, este că deținerea de cunoștințe într-o limbă străină te determină să analizezi mai atent limba nativă, înțelegând anumite noțiuni care anterior erau percepute ca atare.

 

Pentru cursuri de înaltă calitate de limbi străine, de orice nivel, te așteptăm la Intelligent Learning Constanta. Ne poți contact la intelligent.learning@icloud.com sau la telefon 0722267483