Ce înseamnă evaluarea competențelor lingvistice

Pentru adulții interesați de cursuri de limbi străine oferim testări în diferite etape conform Cadrului European Comun de Referință pentru limbi străine. Acestea presupun evaluarea cunoștințelor de limbi străine în patru competențe: înțelegerea textului auzit și citit, producerea textului scris și verbal.

Evaluatorii noștri vă pot face analiza nivelul cunoștințelor de limbi străine ale angajaților dvs. în următoarele limbi străine:

Engleză
Franceză
Spaniolă
Germană
Italiană
Limba Română ca limbă străină

Astfel, oferim adulților:

Evaluare inițială – ajută la încadrarea perfectă a cursantului în zona lui de confort, pentru a avea un punct de pornire pozitiv în achiziția de noi cunoștințe în noua grupă.

Evaluarea continuă – ajută atât cursantul cât și îndrumătorul de curs să observe achizițiile și punctele slabe. Acest tip de test eficientizează procesul de achiziție și recapitulează noțiunile parcurse.

Evaluarea finală – atestă cunoștințele acumulate și arată atât cursanților cât și angajatorilor acestora evoluția parcursă în cadrul cursurilor desfășurate prin noi. Oferim contractual o garanție de atingere a unui procent de minim 90% din punctajul maxim la evaluarea finală. Întrebați despre această garanție în momentul încheierii contractului.

Toate tipurile de testări sunt gratuite, iar corectarea acestora variază în funcție de numărul de cursanți de la 24 h, până la 1 săptămână.

Evaluarea inițială
Fiecare cursant din cadrul cursurilor noastre este evaluat cu privire la cunoștințele sale anterioare începerii cursurilor, pentru a îl putea amplasa cât mai corect în grupa de lucru sau pentru a ști nivelul de pornire în cadrul cursurilor individuale.
Cursanții de nivel total sau falși începători, adică cei care au intrat în contact cu limba străină cu mult timp în urmă, nu vor fi testați și vor începe în mod automat un curs de nivel începători A1 conform Cadrului European Comun de referință a cunoștințelor de limbi străine. Dacă de-a lungul cursului se dovedește că anumiți cursanți nu au fost corect integrați în grupă și deranjează evoluția constantă a colegilor de grupă, atunci se va proceda la mutarea cursantului într-o grupă conformă, în funcție de propunerea îndrumătorului de curs.

În mod general evaluarea lingvistică inițială constă din evaluarea doar a competenței înțelegerii textului scris și producerea textului scris. Aceste două competențe sunt relativ suficiente pentru îndrumătorii de curs pentru a stabili nivelul de pornire al viitorului cursant. Parcurgerea acestei testări durează între 45- 60 minute, în funcție de modalitatea individuală de lucru. Comunicarea rezultatului are loc în maximum 24.00 h de la realizarea testului.

Evaluarea continuă

Acest tip de evaluare are loc cel puțin 1 dată la aproximativ mijlocul parcurgerii unui modul, pentru a verifica eficacitatea cursurilor parcurse sau a scoate în evidență chestiunile neînțelese. La fel ca evaluarea anterioară, aceasta se va axa pe evaluarea competenței de înțelegere a textului scris și auzit și de producere a textului scris, fără a pune accent pe probleme specifice de gramatică. Se menține astfel orientarea metodei comunicative utilizate, conform căreia accentul se pune pe înțelegerea textelor în mare cât și în detaliu. La competența producerii textului scris, se pune accentul pe comunicarea ideilor, și se face abstracție de erori ușoare de gramatică. Nivelul de toleranță la greșelile de gramatică depinde de nivelul parcurs de către cursant: la nivelurile începătoare A1, A2 toleranța la erorile de gramatică este mai mare și aceasta scade pe măsură ce nivelul de cunoștințe crește la nivelurile mediu și avansat. Durata unei testări este de aprox. 100 minute, iar rezultatele sunt discutate în grupă în următoarea ședință de curs.

Evaluarea finală

Cursanții noștri beneficiază de o testare la finalul fiecărui modul parcurs A1, A2, B1, B2 și C1. Această evaluare este cât mai apropiată de evaluările internaționale, conținând evaluarea tuturor competențelor menționate: înțelegerea textului auzit și citit, producerea textului scris și verbal.
Durata acestei testări variază în funcție de nivel între 85 – 215 min. La nivelurile avansate aceste tipuri de teste se vor putea eșalona pe mai multe ședințe.