Formare conform Cadrului European de Referință

Cadrul Comun de referință

Cursurile noastre urmăresc indicațiile Cadrului Comun European de referință pentru limbile străine și organizează cursurile sale conform principalelor competențe, după cum urmează:

Cursuri pentru nivelul A1 – Nivelul Introductiv (Breakthrough) Cuvinte cheie: întrebări simple, mediul înconjurător apropiat și familiar. Achiziția nivelului A1: Cursantul poate înțelege și utiliza expresii familiare și cotidiene, precum și enunțuri simple care vizează satisfacerea nevoilor concrete. Poate să se prezinte sau să prezinte pe cineva și să pună unei persoane întrebări personale. Poate să răspundă aceluiași tip de întrebări. Poate comunica simplu dacă interlocutorul vorbește lent și distinct și se arată cooperant.

Cursuri pentru nivelul A2 – Nivelul de baza (Waystage) Cuvinte cheie: descrieri, conversații simple. Achiziția nivelului A2: Cursantul poate înțelege fraze izolate și expresii frecvent folosite în relația cu domeniile imediate de prioritate (informații personale sau familiale, cumpărături, mediul înconjurător apropiat, muncă). El poate comunica în situații simple și obișnuite, care nu cer decât un schimb de informații, simplu și direct, pe subiecte familiare și obișnuite. Poate descrie cu mijloace simple familia sa, mediul său înconjurător și evoca subiecte familiare și obișnuite sau care corespund nevoilor imediate. Candidatul poate să redacteze o scrisoare personală foarte simplă.

Cursuri pentur nivelul B1 – Nivel intermediar (Threshold) Cuvinte cheie: început de autonomie; a se descurca, a-și exprima opinia Achiziția nivelului B1: Cursantul poate înțelege punctele esențiale când este utilizată o limbă clară și standard și când este vorba de lucruri familiare în muncă, la școală, în timpul liber. Acesta poate să se descurce în cea mai mare parte din situațiile întâlnite în călătorie în regiunea în care limba este vorbită. Poate să producă un discurs simplu și coerent pe subiecte familiare și în domenii de interes. Poate povesti un eveniment, o experiență sau un vis, să descrie o speranță sau un țel și să expună pe scurt motivele sau explicațiile pentru un proiect sau o idee.

Cursuri pentru nivelul B2 – Nivelul Post-Intermediar (Vantage) Cuvinte cheie: înțelegerea curentă și capacitatea de a conversa; emitere a unei păreri, susținere în mod sistematic a unei argumentări. Achiziția nivelului B2: Cursantul poate înțelege conținutul esențial al subiectelor concrete sau abstracte într-un text complex, inclusiv o discuție tehnică în specialitatea sa. El poate să comunice cu un grad de spontaneitate și cu ușurință, precum o conversație cu un locutor nativ, care nu comportă tensiuni nici pentru unul, nici pentru celălalt. El poate să se exprime într-un mod clar și detailat asupra unei mari game de subiecte, să emită păreri asupra unui subiect de actualitate și să expună avantajele și inconvenientele diferitelor posibilități.

Cursuri pentru nivelul C1 – Nivelul Autonom: pentru o folosire regulată în contexte de dificultate rezonabilă Cuvinte cheie: să se exprime spontan și cursiv, stăpânire destul de bună Achiziția nivelului C1: Cursantul poate înțelege o mare gamă de texte lungi și exigente, cât și să sesizeze semnificații implicite. El poate să se exprime spontan și cursiv, aproape fără să pară că-și caută cuvintele. Poate utiliza limba într-un mod eficient și suplu în viața socială, profesională sau academică. Poate să se exprime asupra unor subiecte complexe, într-un mod clar și bine structurat, și să-și manifeste controlul uneltelor de organizare, de articulare și de coeziune a discursului.

Cursuri pentru nivelul C2 – Nivelul avansat al limbii Cuvinte cheie: înțelegere fără efort, exprimare spontană Achiziția nivelului C2: Cursantul poate înțelege, fără efort, practic orice citește sau aude. Poate restitui fapte și argumente din diverse surse scrise și orale, rezumându-le într-un mod coerent. Poate să se exprime spontan, foarte curgător și într-un mod precis și poate să facă distincție între nuanțe fine de sens, în raport cu subiectele complexe.