Politici si proceduri GDPR

1. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:
PRESTATORUL se obligă să pună la dispoziția BENEFICARULUI servicii de cea mai bună calitate. În conformitate cu necesitățile și cu interesele acestuia, în termenul solicitat de acesta sau în cel mai scurt termen posibil.
BENEFICIARUL se obligă să pună la dispoziția PRESTATORULUI documentele în original și informațiile necesare prestării serviciului solicitat. De asemenea să achite contravaloarea acestui serviciu în conformitate cu prevederile acestui contract. Prin semnătura sa, beneficiarul confirmă că a achitat suma de la câmpul avans.

2. DATE CU CARACTER PERSONAL
Am fost informat că SC INTELLIGENT LEARNING SRL prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal. Am dreptul la informare, de acces și de intervenție asupra datelor cu caracter personal inclusiv dreptul la opoziție. Pot solicita în orice moment modificarea sau retragerea acordului referitor la contactarea de către INTELLIGENT LEARNING SRL în scopuri de marketing sau a acordului referitor la comunicarea electronică. Prin cerere transmisă prin e-mail – sau prin alte mijloace electronice puse la dispoziție de către INTELLIGENT LEARNING SRL. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, lipsa acordului meu de prelucrare a datelor cu caracter personal în scopuri contractuale va pune INTELLIGENT LEARNING SRL în imposibilitatea de a-mi oferi serviciile prestate.