Curs Limba Germană pentru adulți

Limba germană face parte din familia limbilor germanice occidentale, având peste 120 de milioane de vorbitori nativi. Această limbă este utilizată ca limbă oficială în Germania, Austria, Elveția și Lichtenstein. Ca limbă străină este vorbită de milioane de nativi germani din Franța, Italia, Belgia, Danemarca, Luxemburg, Polonia, Rusia și chiar România. Datorită întinderii sale, face parte din cele 3 limbi oficiale ale aparatului Uniunii Europene.

Cursurile de limba germană pentru adulți sunt organizate în ședințe de 90 de minute, la Centrul nostru de limbi străine,  în funcție de recomandările Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi, ce împarte achiziția limbilor în următoarele categorii :

Utilizare elementară a limbii germane:
Nivelul A1

Cursanții ce absolvă acest nivel pot înţelge şi utiliza expresii familiare şi cotidiene, precum şi enunţuri foarte simple care vizează satisfacerea nevoilor concrete. Aceștia se pot prezenta sau pot prezenta pe cineva, pot formula şi răspunde la întrebări referitoare la detalii despre persoane, ca de exemplu: unde locuiesc, ce alte persoane cunosc, ce lucruri le aparţin etc. De asemenea pot comunica, într-un mod simplu, dacă interlocutorul vorbeşte rar şi clar şi este cooperant.

Nivelul A2

Acești cursanți pot înțelege fraze izolate şi expresii frecvent utilizate în domenii de interes nemijlocit (de exemplu, informaţii legate de persoană şi familie, cumpărături, zona unde locuieşte, activitatea profesională). Conform testării aceste persoane pot comunica în situaţii simple şi obişnuite, care presupun un schimb de informaţii simplu şi direct referitor la subiecte familiare şi uzuale. În consecință, pot descrie, cu mijloace simple, formaţia sa profesională, mediul său înconjurător apropiat şi pot evoca subiecte care corespund nevoilor sale imediate.

Utilizare independentă a limbii germane
Nivelul B1

Cursanții centrului nostru ce finalizează un curs de nivel B1 pot înțelege elementele esenţiale când este utilizat un limbaj standard clar pe teme familiare legate de muncă, şcoală, petrecerea timpului liber etc. Aceștia pot face faţă în majoritatea situaţiilor survenite în timpul unei călătorii într-o regiune unde este vorbită limba germană. În aceste contexte se pot exprima simplu, coerent pe teme familiare şi din propriile domenii de interes. În plus pot povesti un eveniment sau o experienţă, pot descrie un vis, o speranţă sau un obiectiv şi pot expune, pe scurt, argumente sau explicaţii cu privire la un plan sau la o opinie.

Nivelul B2

După parcurgerea unui curs de limba germană de nivel B2, cursanții vor putea înțelege ideile principale din texte complexe pe teme concrete sau abstracte; vor putea înţelege şi discuţii de specialitate în propriul domeniul de activitate. De asemenea pot comunica cu un anumit grad de spontaneitate şi de fluenţă, astfel încât conversaţia cu un nativ să nu presupună efort pentru nici unul dintre interlocutori. Acștia mai pot povesti clar şi detaliat asupra unei game largi de subiecte şi își pot expune opinia asupra unui subiect de actualitate, prezentând avantajele şi inconvenientele diferitelor posibilităţi.

Utilizarea competentă a limbii germane
Nivelul C1

O diploma de nivel C1 este acordată cursanților, în urma unei testări internaționale autorizate, dacă aceștia pot înțelege o gamă largă de texte lungi şi complicate şi sesiza semnificaţiile implicite. În exprimarea orală aceștia sunt spontani şi fluenți, fără a-şi cauta cuvintele. În consecință își utilizează limba în mod eficient şi flexibil atât în viaţa socială sau profesională, cât şi în cadrul şcolar sau academic. Aceste persoane se pot exprima pe teme complexe într-un mod clar, structurat şi pe larg, utilizând diferite mijloace de organizare, de structurare şi de coeziune a discursului.

Nivelul C2

Acest nivel este deseori considerat apropiat nivelului nativ de cunoaștere a limbii germane. Persoanele cu acest nivel pot înțelege practic fără efort, tot ceea ce citesc sau aud. Acestea pot reconstitui anumite fapte din surse scrise sau orale, rezumându-le în mod coerent cu argumente şi explicaţii adecvate. În exprimarea orală sunt spontane, foarte fluente şi se exprimă cu precizie, făcând apel la nuanţe fine de sens legate de subiecte complexe.

 

Cursurile de limba germană se organizează tot timpul anului la sediul nostru din orașul Constanța Strada Eliberării nr. 7  sau online.

Tipuri de cursuri oferite de centrul nostru

  • Limba germană limbaj general
  • Limba germană specializată (turism, restaurație, afaceri, bancar, tehnic, medical, etc.)
  • cursuri de conversație
  • cursuri de pregătire pentru certificatele internaționale: Start Deutsch1, Start Deutsch2, ZD (Zertifikat Deutsch), ZMP (Zentrale Mittelstufenprüfung), ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung), ZDfB (Zertifikat Deutsch für den Beruf), PWD (Prüfung Wirtschaftsdeutsch International), TestDaF.

Înscrieri la telefon +40722267483, la adresa de email intelligent.learning@icloud.com sau completând formularul de mai jos: