Cursuri interactive de limbi străine

Predare modernă a limbilor străine

În contextul unei lumi tot mai globalizate, centrul Intelligent Learning Constanța pune în aplicare metode moderne de predare care pun comunicarea în centrul activităților de predare. Acest lucru înseamnă că în cadrul cursurilor, nu se pune accentul pe o singură competență. Gramatica, sau lectura în limba străină sunt îmbinate cu audiția. Ne axăm pe împletirea tuturor competențelor într-o limbă : înțelegerea textului scris și auzit, crearea textului scris și verbal. Astfel, profesorii noștri oferă cursanților un limbaj funcțional, autohton, ce poate fi utilizat imediat în diferite situații, creând în cadrul cursurilor contexte cât mai reale. Căci comunicarea are loc în fiecare context în parte, iar vocabularul aferent este mai ușor de reținut. În acest caz, procesul de predare este centrat pe cursant și pe interacțiunea dintre acesta și colegul de grupă. Acest aspect îi transformă din emițător în receptor de mesaje și invers în mod constant. Pe cale de consecință, profesorul/formatorul nu este decât un facilitator sau coleg de comunicare. Expunerile sale cu privire la gramatică nu sunt lungi, iar cursul devine foarte antrenant pentru cursanții noștri. 

Cursuri de limbi străine tot timpul anului

La Centrul de Limbi Străine Intelligent Learning Constanța se predau pe tot parcursul anului, fără întrerupere, în grupuri organizate sau ședințe individuale, limbile engleză, germană, franceză, italiană și spaniolă. De asemenea oferim cursuri de limba română pentru străini prin profesori dedicați și materiale noi. Grupul de cursanți, atât în cazul copiilor, cât și al adulților, nu depășește 6 persoane. În cazuri excepționale și la cerere, putem organiza și grupuri mai mici de 2 persoane. În cadrul centrului nostru cursanții cu anumite cunoștințe, sunt testați gratuit anterior pentru a li se stabili nivelul și a putea fi integrați corect în fiecare grupă.

Vă așteptăm cu drag pentru a vă obișnui cu un nou standard de calitate în Constanța !